<$BlogRSDUrl$>

pondělí, září 12, 2005

Protože život není jenom legrace, tady je zpráva Červeného kříže, co se mi dostala do ruky, respektive do e-mailu. Možná si trochu představíme, jak to teď vypadá v USA.

Americký Červený kříž v současnosti (10.9.) provozuje 675 evakuačních center, v nichžubytoval přes 161 000 evakuantů a dalším 54 000 umožnil ubytování v hotelích. Pomoc poskytuje na území 90 000 čtv. mil (jídlo, voda, hygienické potřeby, lékařská a psychologická pomoc, nouzové ubytování, v menší míře i el. generátory aj.). Dosud vydal 6 mil. porcí teplého a 5,9 mil. studeného jídla, denně vydává 500 až 600 tisíc porcí teplého jídla. Provedl mimo jiné evakuaci 25 000 uprchlíků z New Orleans do Houstonu. Personál AČK nasazený v postižené oblasti činí přes 39 000 osob a dále v oblasti působí 100 delegátů Mezinárodního Červeného kříže (specialisté vyžádání AČK a pátrací služba). Do terénu nasadil 294 vozidel. Na svůj účet AČK shromáždil v současnosti 536 milionů USD (vč. příslibů). Materiální pomoc AČK nežádá. Pátrací služba Mezin. výboru ČK v současnosti registruje přes 200 000 hledaných, resp. hledajících, osob.
Český červený kříž (ČČK) v souladu se stanoviskem Mezinárodní federace ČK + ČP v současnosti pomoc neorganizuje. Přispět lze přímo na účet AČK lze prostřednictvím e-mailu dle pokynů na stránce: https://www.redcross.org/donation/formprint.html

Comments: Okomentovat

This page is powered by Blogger. Isn't yours?